10.jpg
Zařazení do jazykových skupin

Ve školním roce 2019-20 bude zařazení do skupin na základě vyhodnocení jazykových testů následující: 1. A a prima A.

Termín podzimních maturit

Ústní část se bude konat 9. září 2019 od 8.00 h v budově Masarykova gymnázia.

Úřední hodiny v červenci a srpnu 2019

- každé pondělí od 9.00 do 11.00 h

Potvrzování průkazů na dopravu a elektronické potvrzení o studiu pro Plzeňskou kartu 
pro školní rok 2019/20 bude probíhat ve sborovně školy v 1. patře:

pondělí 26. srpna 2019 od 13.00 do 15.00 h
středa 28. srpna 2019 od 8.00 do 10.00 h

Potvrzení o studiu na příští školní rok budou vydávat 2. září 2019 třídní učitelé! 

Burza učebnic

Termín: čtvrtek 27. června 2019
Čas: 7.40-9.15 h
Místo: burza bude probíhat formou trhu ve třídách a na chodbách školy
Srdečně zváni jsou i studenti budoucích 1. ročníků a absolventi Masarykova gymnázia.

Adaptační kurz 2019/20

Adaptační kurzy prim a prvních ročníků se uskuteční 4.-6. září 2019Částku 1 400 Kč (primy) nebo 1 500 Kč (1. ročníky) uhraďte nejpozději do 31. 8. 2019 na účet školy 182827569/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. datum 3. 7. 2000 se zapíše jako 030700). Ráno před odjezdem každý student odevzdá zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti, které najdete zde.
Více informací najdete zde.

Jazykové rozřazovací testy

Žáci, kteří byli přijati do třídy se ŠVP „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“ (všeobecné zaměření), budou rozděleni do skupin takto:
1. B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
prima B s hlavním jazykem anglickým a s vedlejším jazykem německým
Jazykové kombinace AF, AR, NA nebyly otevřeny z důvodu malého zájmu. Rozdělení do skupin anglického jazyka na pokročilé a méně pokročilé proběhne na základě písemných jazykových testů 2. září 2019.

Kurz čínštiny 2019-2020

Výuka začne už v druhé polovině září 2019. Studenti, kteří chtějí  ve studiu pokračovat, a zároveň i noví zájemci se mohou už nyní hlásit v kabinetu angličtiny za učebnou č. 114. Termín konání kurzu bude stanoven podle časových možností všech přihlášených (1 hodina = 60 minut). Více informací zde. PhDr. Jana Tolletová