10.jpg
Důležitá informace k přijímacímu řízení - povinné testování uchazečů

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 oznamujeme všem přihlášeným uchazečům o studium na naší škole, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je
- negativní test
- a žádné příznaky onemocnění COVID-19

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Podrobnější informace v PDF souboru zde.

Přijímací zkoušky - květen 2021 - pozvánky rozeslány!

Vážení rodiče, vážení žáci,
ve středu 14. 4. 2021 byly rozeslány pozvánky na emailovou adresu zákonného zástupce, uvedeného v přihlášce ke studiu. Pozvánka je rozdělena do dvou emailových zpráv.
První zpráva obsahuje pozvánku s informacemi o průběhu celého přijímacího řízení.
Druhá zpráva obsahuje konkrétní organizační informace k přijímací zkoušce (kdy a kde se zkouška koná a pokyny, jak má uchazeč při zkoušce postupovat).
Pokud jste zprávy neobdrželi, ozvěte se prosím na adresu .

Tělocvikářská výzva Masarykova gymnázia „orienťák“

Více informací zde.

Informace pro uchazeče o studium - přijímací zkoušky 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

došlo ke změně termínů vašich přijímacích zkoušek. Nové termíny:

Pro zájemce o čtyřleté studium 3. května 2021 (1. termín) a 4. května 2021 (2. termín)
Pro zájemce o osmileté studium 5. května 2021 (1. termín) a 6. května 2021 (2. termín)

V prvních termínech se k přijímacím zkouškám do budovy Masarykova gymnázia v Plzni dostaví ti uchazeči o čtyřleté či osmileté studium, kteří mají naši školu uvedenou na své přihlášce jako první v pořadí. Ve druhém termínu se do naší budovy dostaví ti uchazeči, kteří nás mají uvedené jako druhé v pořadí.

Náhradní termíny:
2. června 2021 (pro OBA PRVNÍ termíny) a 3. června 2021 (pro OBA DRUHÉ termíny).

Na mailové adresy zákonných zástupců byl rozeslán 31. 3. a 1. 4.  Jedná se také o kontrolu spojení pro budoucí zaslání pozvánky k přijímacím zkouškám a případné dalších informací. Pokud jste zprávu neobdrželi, ozvěte se prosím co nejdříve na adresu . Více informací zde. Děkujeme za pochopení.

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

Informace pro maturitní ročníky - maturita 2021

Aktuální verze informací k maturitní zkoušce - došlo k posunu konání didaktických testů. Řádný termín konání didaktických testů:

Pondělí 24. května 2021 - matematika, anglický jazyk
Úterý 25. května 2021 - český jazyk a literatura
Středa 26. května 2021 - matematika rozšiřující, francouzský jazyk, německý jazyk

Profilová část maturitní zkoušky se bude konat 1.-8. června 2021.

Více čtěte zde.

Úřední hodiny

Z důvodu epidemické situace jsou úřední hodiny na ředitelství školy do odvolání zrušeny
V naléhavých případech pište na email sekretářky ředitelky školy: , případně volejte na telefon 377 270 874 v pracovní dny od 8 do 12 h.