14.jpg
Dny otevřených dveří

S ohledem na epidemiologickou situaci rušíme Dny otevřených dveří v prezenční formě.
V současné době řešíme jejich online podobu. Sledujte prosím naše webové stránky. Děkuji za pochopení. 
Ing. Olga Matějková, ředitelka školy

Objednávka školních triček startuje!

Podrobnější informace najdete na této stránce níže nebo v sekci 100 let MG.

Výuka maturitních ročníků od pondělí 7. 12. 2020

AKTUALIZOVÁNO 2. 12. 2020!

Prezenční výuka probíhá podle platného rozvrhu - umístění tříd je následující:

4. A - 118, 119
4. B - 124, 125
OKA - 114, 116
OKB - 214, 215

Semináře maturitních ročníků budou probíhat PREZENČNĚ

Pondělí 6. + 7. h
- SF (Nováková) - 125, SM (Komprdová) - 114, SMD (Babčaníková) - 214, SZ (Kloudová) - 119

Úterý 8. + 9. h
- SDSD (Müller) - 215, Ajk (Lewis) - 214, LitS (Kuchtová) - 116, SVS (Kutná) - 119

Středa 6. + 7. h
- SBi (Kloudová) - 214, SBi (Horská - 215, TlNj (Šobrová) - 124, SM2 (Vastl) - 116,
ZEP (Matějková) - 114

Čtvrtek 8. + 9. h
- ZEP (odborné suplování) - 118, ReAJ (Babčaníková) - 119, TlNj (Šobrová) - 124,
SCH (Sýkorová) - 125, SZ (Pavlíček) - 114, SM1 (Štejrová) - 116, LitS (Lisková) - 214

Pátek 6. + 7. h
- SVS (Tesař) - 114, SIvt (Hošek) - 308, SCh (Brichtová) - 125

- instrukce a doporučení pro prezenční výuku - viz příspěvek níže - Instrukce a doporučení pro všechny třídy (pro prezenční výuku)

Výuka kvint-septim a 1.-3. ročníků od pondělí 7. 12. 2020

AKTUALIZOVÁNO 2. 12. 2020!

Prezenční výuku začnou třídy B, třídy A pokračují distanční výukou.
Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Umístění tříd je následující:

KIB / KIA - 208, 212
SXB / SXA - 220, 221
SPB / SPA - 322, 323
1. B / 1. A - 313, 315
2. B /2. A - 312, 304
3. B / 3. A - 321, 317

Semináře

Prezenčně budou probíhat pouze konverzace ve 2. ročnících a sextách, pokud tvoří homogenní skupiny - proběhnou podle rozvrhu.
Ostatní semináře pokračují distančně.

- instrukce a doporučení pro prezenční výuku - viz příspěvek níže - Instrukce a doporučení pro všechny třídy (pro prezenční výuku)

Výuka prim-kvart od pondělí 7. 12. 2020

AKTUALIZOVÁNO 2. 12. 2020!

V tomto týdnu mají prezenční výuku třídy B, třídy A pokračují distanční výukou.
Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Umístění do tříd je následující:

PA/PB - P22, P25 (zde možnost přesunu na 5. a 6. vyučovací hodinu - podle situace)
SA/SB - P16, S20
TA/TB - P03, P10
KAA/KA - P07, P06

Semináře  

Pokud seminář nelze realizovat podle rotace (jeden týden třída A, druhý týden třída B), budou probíhat pouze distanční formou.
Seminář PVD bude probíhat prezenčně - v tomto týdnu se dostaví žáci tercie B, tercie A pracuje distančně.

- instrukce a doporučení pro prezenční výuku - viz příspěvek níže - Instrukce a doporučení pro všechny třídy (pro prezenční výuku)

Instrukce a doporučení pro všechny třídy (pro prezenční výuku )

výuka bude probíhat výlučně ve stanovených třídách, přesuny, a to ani do laboratoře, nebudou možné
- každá třída má vyčleněné 2 učebny pro případ dělené výuky - jazyků, cvičení apod.
- všechny ročníky nižšího i vyššího gymnázia (kromě maturitních) se střídají po týdnu - v týdnu od 7. 12. 2020 budou mít prezenční výuku všechny třídy B (třídy A během tohoto týdne zůstávají doma v režimu distanční výuky), o týden později, tedy od 14. 12. 2020, nastoupí k prezenční výuce třídy A (třídy B se na týden vrátí k distanční výuce) - tento systém platí, nerozhodne-li MŠMT jinak
hodiny tělocviku na počátku a konci vyučování odpadají, v případě hodin uvnitř rozvrhu proběhne za dohledu vyučujícího zdravotní procházka; v případě nepřízně počasí se studenti budou během 3. vyučovací hodiny v tělocvičně a přilehlých prostorech věnovat teoretické přípravě v rámci TV, 4. vyučovací hodinu proběhne předsunutý oběd - vše za dohledu příslušného vyučujícího TV
hodiny tělocviku maturitních ročníků odpadají
hodiny hudební a výtvarné výchovy neodpadají, při HV platí zákaz zpěvu - výuka proběhne v přidělených učebnách, nikoli v odborných učebnách
- z důvodu častého větrání doporučujeme mít s sebou ve třídě teplé oblečení (svetr, mikinu, šálu apod.), případně klidně i deku
vstup do školy je studentům umožněn od 7.30 h za podmínky desinfekce rukou a plného zakrytí dýchacích cest, šatny budou prozatím volně přístupné
pohyb studentů během přestávek bude omezen pouze na nejnutnější případy, studenti by měli mít věci na výuku při sobě, nikoli korzovat každou přestávku do šaten, na chodbách se budou studenti pohybovat pouze za dodržení pravidel 3 R, konzumace nápojů a jídla pouze v učebně a pouze o přestávce či pauze stanovené vyučujícím během vyučovací hodiny
- každý student bude mít k dispozici min. 3 roušky, které bude pravidelně měnit, popř. respirátor
- na každém patře bude rozmístěn min. jeden stojan s dezinfekcí, taktéž třídy a toalety budou podobně vybaveny včetně různých druhů mýdel, utěrek apod.
- ve škole bude během dne prováděn dvojí úklid - klasický a dezinfekční, po zakoupení další techniky se počítá i s ionizací místností
z důvodu častého větrání doporučujeme mít s sebou ve třídě teplé oblečení (svetr, mikinu, šálu apod.), případně klidně i deku
stravování bude probíhat ve stejném režimu jako před uzávěrou školy - v jídelně do vyčerpání volných míst označených křížkem, poté v učebnách P22 a P25. Obědy budou poskytnuty po dobu prvních 3 dnů pouze studentům maturitních ročníků.
objednání obědů je možné do úterý 24. 11. 2020 do 12.00 h, do konce týdne bude pouze jeden jediný pokrm, od dalšího týdne obvyklý výběr ze 2 jídel. Při objednávce jídla lze stoprocentně spoléhat na přihlášení v rámci internetové stránky strava.cz, nikoli v aplikaci (zde alespoň dříve platila standardní doba přihlášení ke stravování v minimálním předstihu 48 h).