11.jpg
Cambridgeské zkoušky - pretesting

Dne 27. 5. 2019 se na škole koná poslední zkušební testování Cambridgeských zkoušek. Všichni přihlášení studenti se dostaví včas, tj. ve 14.00 h, do učebny 322. Ústní část není součástí tohoto testování. Seznam přihlášených je k dispozici na nástěnce v přízemí školy. Mgr. Lenka Čermáková

Co dělat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Veškeré informace najdete zde.

Záležitosti, které souvisejí s přijímacím řízením, vyřizujeme na ředitelství školy i mimo úřední hodiny v pracovních dnech 7.30-15.00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019 pro osmileté a čtyřleté studium jsou k dispozici zde.

Možné kombinace cizích jazyků pro přijaté žáky:

ŠVP - Jazykovým vzděláním...
ŠVP - Všestranným vzděláním...
Prima A
1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
2. skupina - Nj-Aj
Prima B
Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj
1. A
1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
2. skupina - Nj-Aj
1. B
Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj

První jazyk je tzv. hlavní s vyšší hodinovou dotací. U třídy prima A a 1. A bude vždy v jedné skupině hlavním jazykem angličtina a v druhé němčina. Zařazení do jazykové skupiny u všech tříd bude provedeno na základě převažujícího zájmu žáků a rozřazovacích testů.