12.jpg
Prezenční část Astronomické olympiády

V pondělí 25. března 2019 od 8:00 proběhne v uč. 125 prezenční část krajského kola Astronomické olympiády kategorií CD, EF a GH. Časový limit je 150 minut pro kategorii CD a 90 minut pro kategorie EF a GH (kromě SB - ta bude řešit samostatně s RNDr. Randou). Povolené pomůcky: psací potřeby, neprogramovatelná kalkulačka, tabulka konstant (dostanete při zadávání). Po skončení bude vybráno vedle prezenční části i vypracované řešení domácí části!
Zájemci se nahlásí u p. uč. Novákové (kabinet chemie - 1. patro) nebo u svého učitele fyziky.