14.jpg
Literární soutěže v anglickém jazyce English Cup

Dne 20. listopadu 2019 se bude na naší škole konat další ročník literární soutěže v anglickém jazyce English Cup. Studenti, kteří se přihlásili k tvorbě poezie, se dostaví před 2. vyučovací hodinou (tj. v 8.45 h) do učebny 317. Pro soutěžící, kteří naopak projevili zájem o esej, bude rezervována stejná učebna od 9.45 h. Mgr. Lenka Čermáková

Zkouška pěveckého sboru MG

Ve středu 13. 11. 2019 během 3. a 4. vyučovací hodiny v učebně 215.
Dostaví se i hráči, kteří sbor doprovázejí! Nástroje s sebou!

Pomáháme, protože máme to štěstí, že můžeme - 2. potravinová sbírka MG

V pátek 22. listopadu 2019, den před letošní Národní potravinovou sbírkou, se na naší škole uskuteční již 2. ročník potravinové sbírky Masarykova gymnázia. Loni se nám při premiéře podařilo nasbírat neuvěřitelných 202 kg trvanlivých potravin plus 110 kg drogerie, letos můžete opět přispívat potravinami a drogerií, ale i školními potřebami - více informací zde. Náš příspěvek bude postupně distribuován lidem v nouzi v rámci Plzeňského kraje společně s výnosem NPS. Mgr. Petra Jindřichová

Podzimní třídní aktivy

V pondělí 18. listopadu 2019 od 16.30 h se konají třídní aktivy. Bude se vybírat příspěvek pro SPMG (Společnost přátel Masarykova gymnázia) - 300 Kč. Sourozenci platí jen jednou.
Ve vrátnici si můžete zakoupit ročenku za školní rok 2018-19.

Školní kolo Astronomické olympiády - pokračování

V úterý 12. 11. 2019 proběhne 2. vyuč. hodinu školní kolo Astronomické olympiády pro kategorii CD (KIA, KIB, 1. A, 1. B, SXA, SXB) v učebně č. 307. Přijďte ještě před začátkem hodiny!
Ve čtvrtek 14. 11. 2019 proběhne 2. vyuč. hodinu školní kolo Astronomické olympiády pro kategorii AB (SPA, SPB, 3. A, 3. B, OKB, SXA-AŠ) v učebně č. 307. Přijďte ještě před začátkem hodiny!
S sebou můžete mít odbornou literaturu, astronomickou mapu apod. Dotazy u pí uč. Novákové. Seznamy účastníků najdete v 1. patře na astronomické nástěnce nebo v přízemí u přehledu suplování.

Stanovisko pedagogů

Masarykova gymnázia, Plzeň k chystané stávce učitelů, vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na 6. 11. 2019 - zde.

Informace ke stávce

Vážení rodiče,
vedení Masarykova gymnázia vám tímto oznamuje, že pedagogové školy se nepřipojují ke školské stávce dne 6. 11. 2019. Provoz školy bude zajištěn dle běžného režimu.
za vedení školy Mgr. Zbyněk Vastl

Projekt digitálního vyprávění ze života školy „Můj gympl“

Jste studentem/studentkou naší školy nebo jejím absolventem/absolventkou? Chtěli byste se zúčastnit projektu digitálního vyprávění ze života školy „Můj gympl“? Přihlaste se do konce listopadu 2019 u Ing. Martínkové nebo Mgr. Lindové a nejpozději do 15. května 2020 vytvořte jedinečný krátký film - více informací najdete zde. Nejlepší dílka budou promítána v rámci oslav 100. výročí založení naší školy.

Ročenky za školní rok 2018/19

Absolventi i ostatní zájemci, pokud jste si nestihli objednat ročenku za uplynulý školní rok u svého třídního učitele, můžete si ji zakoupit ve vrátnici.