12.jpg
Německý jazykový diplom 1

Dne 26. 5. 2020 se uskuteční písemné zkoušky německého jazykového diplomu 1. Zkouška začne formálně v 8:30 hod., po nezbytných organizačních opatřeních se skutečný začátek podle plánu posune na 9:00 hod. Zasedací pořádek bude vyvěšen ve vestibulu školy na vstupních prosklených dveřích. Žádáme studenty o včasný nástup ke zkoušce (před 8:30 hod., ale ne dříve než v 8:15 hod. vzhledem k souběhu konzultací maturantů) za dodržování stávajících hygienických opatření – tedy 2 m rozestupy, rouška na obličeji, desinfekce v prostoru vrátnice, tamtéž zápis do záznamového archu. S sebou si studenti vezmou dostatek psacích potřeb, svačinu, pití a znalosti.  

 

Ústní zkoušky se budou konat mezi 16. a 18. 6. 2020, termíny a složení komisí budou dopředu oznámeny, zřejmě prostřednictvím vyučujících NJ.

 

Za PK NJ Radim Skočný

Přípravné kurzy 2020

Vedení Masarykova gymnázia rozhodlo o definitivním zrušení přípravných
kurzů na naší škole před začátkem přijímacího řízení. Zároveň bude část
kurzovného (500,- Kč) navrácena zákonným zástupcům. Pro vrácení kurzovného
prosím vyplňte níže uvedený formulář, podepsaný seskenujte a pošlete na
adresu naší paní účetní A. Kopové:

>> Formulář pro vyplnění <<

Turistické kurzy červen 2020

Rozhodnutím vedení Masarykova gymnázia byly zrušeny sportovní kurzy, jež
se měly uskutečnit na Lipně v červnu tohoto roku. Pro vrácení zálohy
prosím vyplňte níže uvedený formulář, podepsaný seskenujte a pošlete na
adresu naší paní účetní A. Kopové:

>> Formulář pro vyplnění <<

Vedení Masarykova gymnázia oznamuje

Vedení Masarykova gymnázia tímto oznamuje ,že dnem 11.5. 2020 bude
znovuobnovena přímá prezenční pedagogická činnost ve formě tzv. konzultací
pro studentky a studenty maturitních ročníků. Na základě informací od
třídních učitelů a vyučujících maturitních předmětů bude sestaven a od
středy 6. 5. 2020 zde na webovských stránkách pravidelně zveřejňován
rozvrh konzultací podle zájmu maturantů, prostorů a možností vyučujících.
V žádném případě nepůjde o klasickou výuku formou výkladu, přednášky,
apod. Společné setkání studentů a učitelů bude mít formu rozhovoru,
konzultace, kolokvia. Formy setkání se budou přesně řídit vydanými pokyny
ze strany MŠMT, zejména pak omezeními ve vztahu k počtu osob v učebnách a
společných prostorech, k ochranným pomůckám, apod. Povinností účastníků
konzultace bude přinést vyplněné a signované čestné prohlášení,
alternativně lze vyplnit čestné prohlášení i na vrátnici školy, kde budou
k dispozici prázdné blankety. V opačném případě bude studentům v účasti
zamezeno. V prostoru vrátnice se čestná prohlášení také vyberou a studenti
se zapíší do prezenčních formulářů. U vchodu do budovy bude studentům
taktéž změřena tělesná teplota a u dostupného stojanu s desinfekcí
provedeno první hygienické očištění rukou. Konzultace proběhnou pouze v
přízemí a prvním patře, ostatní patra a suterén nebudou pro studenty
přístupné. Hygienické a desinfekční prostředky budou v dostatečné míře
poskytovány v konkrétních učebnách a toaletách na příslušných poschodích.
Studenti budou vybaveni 2 rouškami a odkladovým předmětem (krabička, dóza,
igelit.pytlík ) pro použitou roušku. Po uplynutí konzultací studenti
neprodleně opustí školu, za samozřejmost považujeme dodržování bezpečné
vzdálenosti k další osobě a též zásadu neshlukování se na delší dobu než
je nutné. Všechny prostory školy budou pravidelně v době konzultací
větrány, dále poté uklizeny a desinfikovány. Přestávky nebudou dodržovány
ve standardních časech, ale podle potřeb provozních dle zveřejněného
rozvrhu - studenti by se každopádně neměli shlukovat na chodbách a
toaletách, v učebnách může být uzpůsoben prostor dle nařízení MŠMT. Další
dotazy a připomínky je připraven vyřizovat zástupce ředitelky školy Mgr.
Skočný (, tel.formou sms: 773 169 569).

Děkujeme.

Vedení Masarykova gymnázia

ochrana_zdravi_ss_kon.pdf | průvodní dopis ministra.pdf | cestne_prohlaseni.pdf

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY – Změna termínu!

Datum konání Cambridgeských zkoušek na MG muselo být vzhledem k současné situaci změněno a nově jsou tedy tyto zkoušky naplánovány na 5. září 2020. Speaking workshop pro zájemce, kteří se přihlásí k ostrému testování, se bude konat dne 31. 8. 2020 v dopoledních hodinách. Bližší čas bude upřesněn. Všichni studenti, kteří mají o tyto zkoušky zájem, se musí přihlásit a zkoušku uhradit nejpozději do 15. 6. 2020. Informace o postupu a přihlašování ke zkouškám včetně uplatnění slevových kódů obdrželi všichni studenti, kteří se účastnili cvičného testování v únoru. V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte Mgr. Lenku Čermákovou.

Charitativní sbírka Květinový den - změna

Charitativní sbírka Květinový den neproběhne v plánovaném termínu (v květnu), ale vzhledem k současné situaci ji organizátor překládá na náhradní termín 30. září 2020. Vše ostatní je beze změny, s přihlášenými studenty se počítá.

Zrušení letošních pobytů v Regensburgu a Straubingu

Vedení Masarykova gymnázia informuje účastníky výměnných pobytů do Regensburgu a Straubingu o zrušení letošních pobytů v rodinách ve zmíněných městech z důvodu aktuální pandemické situace v obou zemích.

Program výměn bude pokračovat v příštím školním roce ve stejném personálním složení, naši studenti (letošní účastníci) odcestují podle předběžné dohody do Německa až v červnu 2021. Teprve od školního roku 2021/2022 se rozběhnou výměnné pobyty ve standardní formě (podzim/jaro).

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy doporučuje

Vedení školy doporučuje studentům a zákonným zástupcům pravidelně sledovat stránky relevantních institucí jako MŠMT, Cermat, KÚ PK, ČŠI, aj., kde lze nalézt nejaktuálnější informace.

Z novinek upozorňujeme na zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který vyšel ve Sbírce zákonů.

V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek. Po jejich vydání Vás budeme informovat o konkrétních organizačních a technických podrobnostech. Do té doby, prosím, mějte trpělivost.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym