Dne 18. 3. 2019 semináře z biologie v terciích a sextách vyjely navštívit skládku odpadů do Černošína u Plzně, kde nás odborně formou přednášky a
hlavně ukázky provedli ekologickou likvidací odpadů. Skládka se specializuje zejména na plasty a jejich další využití. Podívejte se s námi na několik fotografií.
Mgr. Laďka Šedivá, Mgr. Jitka Drahokoupilová a Mgr. Eva Machová