12.jpg

V letošním školním roce se Dny otevřených dveří na naší škole budou pro zájemce o studium z řad žáků 5. tříd konat v pondělí 7. prosince 2020 a pro uchazeče z 9. tříd v úterý 8. prosince 2020. Informační schůzky začínají vždy v 15.30 h a v 16.30 h v tělocvičně školy. Žáci i jejich rodiče mají možnost prohlédnout si školu, odborné učebny i laboratoře a získat podrobnější informace o studiu - studijních plánech, volitelných i nepovinných předmětech, kroužcích apod. 

Pozvánku naleznete zde.

Laboratoř biologie

Učebna zeměpisu