10.jpg

Přesné termíny budou známy od prosince 2018 - dozvíte se je také na Dnech otevřených dveří 10. a 11. prosince 2018.

Čas: Čj (M) 15.00–15.45 h a  M (Čj) 15.55–16.40 h

Cena každého kurzu (Čj nebo M) je 500 Kč.

Kurzovné se bude platit před začátkem první konzultace, tj. ??. 1. 2019 od 14.00 h v označené učebně.

Kurzy se uskuteční v budově Masarykova gymnázia.

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 15. ledna 2019 ve vrátnici školy.
Přihlášku můžete také poslat poštou.

Přihlášku si od prosince 2018 budete moci stáhnout zde.