12.jpg

Španělština je 4. nejrozšířenějším jazykem na světě. Je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky, je rozšířená i v samotných Spojených státech. Španělsky hovoří okolo 400 milionů lidí.

Od školního roku 2015/2016 se španělština vyučuje rovněž na naší škole. Ve školním roce 2016/17 studenti mají možnost pokračovat v návazném kurzu, nebo se zapsat do kurzu pro začátečníky. Výuka bude probíhat 2x týdně v délce 45 minut, nebo 1x týdně v délce 90 minut v období od 1. října 2016 do 31. května 2017. Cena kurzu činí 1 200 Kč. Konkrétní termíny budou upřesněny. Bližší informace u Mgr. Barbory Boříkové, kabinet anglického jazyka (dveře č. 204).

Mgr. Barbora Boříková