10.jpg

Burza učebnic

Termín: středa 28. června 2017

Konkrétní učebnice pro školní rok 2017/18 budou aktualizovány do 15. června 2017.

Místo: ve třídách - dle rozpisu v přízemí u vrátnice


Učebnice pro 1. ročník ve školním roce 2017/18

Český jazyk

Kostečka: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií, SPN, Praha
Učebnice literatury bude upřesněna na začátku školního roku.


 

Anglický jazyk

Sarah Peters, Tomáš Gráf: Time to Talk - 2. díl, Polyglot, Praha


Německý jazyk

Učebnice bude upřesněna na začátku školního roku podle úrovně znalostí žáků a případně hromadně objednána.

Sprechen Sie Deutsch? - 1. nebo 2. díl (v hodinách bude akceptována pouze žákovská učebnice)

nebo

Giorgio Motta: DIREKT NEU 1-3, Klett


Francouzský jazyk

Connexions - niveau 1 (učebnice + pracovní sešit), Didier 


Ruský jazyk

Stanislav Jelínek a kol.:
Raduga 1 - Ruština pro střední a jazykové školy (učebnice a pracovní sešit), Fraus, Plzeň


Matematika

J. Bušek, E.Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus, Praha
E. Pomykalová: Planimetrie, Prometheus, Praha
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček: Rovnice a nerovnice, Prometheus, Praha


Fyzika

Všeobecné zaměření
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha

Živé jazyky
Milan Bednařík, Miroslava Široká: Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Prometheus, Praha
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda: Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termodynamika, Prometheus, Praha


Chemie

A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl, Olomouc
A. Mareček, J.Honza: Chemie sbírka příkladů pro SŠ, Olomouc
Vacík a kol.: Chemie obecná a anorganická, SPN, Praha


Biologie

Václav Kubišta: Obecná biologie pro gymnázia, Fortuna, Praha
Lubomír Kincl a kol.: Biologie rostlin - pro 1. ročník gymnázií, Fortuna, Praha


Dějepis

M. Popelka, V. Válková: Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 (pravěk a starověk), Praha, SPN 2001
Atlas světových dějin 1. díl (pravěk-středověk), Kartografie, Praha


Zeměpis

Ivan Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů, Česká geografická společnost
Ivan Bičík, Bohumír Janský a kol.: Příroda a lidé Země, Česká geografická společnost
Školní atlas světa, Kartografie, Praha


Základy společenských věd

Zdeněk Helus: Psychologie, Fortuna, Praha
Jaroslav Hladík: Společenské vědy v kostce, Fragment, Havlíčkův Brod
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd - TESTY, Didaktis, Brno


Učebnice lze zakoupit např.: