Distanční výuka otevřela prostor novým přístupům ke vzdělávání a umožnila studentům i učitelům získat spoustu nových zkušeností i dovedností. V rámci projektu GoCreative! v anglickém jazyce se studenti zaměřili na témata a činnosti, které je zajímají, a sami si určovali formu jejich zpracování. Během několika týdnů tak vzniklo nepřeberné množství textů, prezentací, audio i video nahrávek přinášející celou škálu rozličného obsahu. Dokončené projekty vyzařovaly zaujetí i nadšení, a to vše samozřejmě in English. Celý projekt tedy beze zbytku naplnil své motto: Nejlépe se učím, když se bavím! Jako malou ochutnávku můžete zhlédnout několik ukázek ze třídy kvinta B. Touto cestou bych také rád poděkoval všem studentkám a studentům za jejich přístup a za to, že pochopili, že to má smysl! Mgr. Jan Pytel

Programming in C++ - zde.
Stories from history - zde.
Flight simulator - zde.