12.jpg

V minulém školním roce „lockdown“ škol ochromil a výrazně změnil chod škol a studium, na jaké jsme do té doby byli všichni zvyklí. Naši studenti přesto dokázali skloubit digitální výuku a studium v online v kurzech CTM, které úspěšně dokončili v průběhu dubna až června podle náročnosti jednotlivých kurzů.

Dne 23. 9. 2020 zástupce ředitelky školy Mgr. Radim Skočný a koordinátorky CTM Mgr. Komprdová a PhDr. Tolletová předali certifikáty CTM těmto studentům:

Kiers Michelle, 3. B - World Cultures
Naar Vojtěch, 4. B - AP Calculus AB
Hadrbolcová Helena, kvinta B - Great Minds in Science
Petříková Nina, kvarta A - Start with Creative Writing - JuniorLit
Čermák Ondřej, kvarta A - Start with Creative Writing - JuniorLit

V květnu proběhly i mezinárodní AP zkoušky, které se poprvé konaly online vzhledem k situaci ve světě. Certifikát získal:

Naar Vojtěch, 4. B - AP Calculus AB

Všichni tito studenti obdrželi stipendium od MŠMT ve výši 4 000 Kč.


V průběhu dubna až do poloviny května proběhlo školní výběrové řízení online, kdy od 18. 5. 2020 se mohli studenti na základě doporučení školy zapsat do vybraných kurzů.

Od 1. 10. 2020 začíná zimní semestr pro tyto studenty:

Kohoutová Zuzana, 3. A - AP Psycholgy
Hadrbolcová Helena, KIB - Anatomy and Physiology Honors
Martínková Anna, SXB - Anatomy and Physiology Honors
Vachovec Matěj, KAB - Honors Biology Honors
Červená Kateřina, KAA - Creative Writing - LitLab
Zajíček Benjamin Dominik, SPB - AP US Government & Politics
Petříková Nina, KAA - Great Minds in Science

Studenti získali od MŠMT stipendium ve výši 4 000 Kč v případě ceny kurzu nad 7 000 Kč a stipendium 2 500 Kč v případě ceny nižší.

PhDr. Jana Tolletová