10.jpg

pro školní rok 2022/23

Informace pro přijímací řízení v letošním školním roce budou ještě upřesněny.


pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče, vážení žáci,

došlo ke změně termínů vašich přijímacích zkoušek. Nové termíny:

Pro zájemce o čtyřleté studium 3. května 2021 (1. termín) a 4. května 2021 (2. termín)
Pro zájemce o osmileté studium 5. května 2021 (1. termín) a 6. května 2021 (2. termín)

V prvních termínech se k přijímacím zkouškám do budovy Masarykova gymnázia v Plzni dostaví ti uchazeči o čtyřleté či osmileté studium, kteří mají naši školu uvedenou na své přihlášce jako první v pořadí. Ve druhém termínu se do naší budovy dostaví ti uchazeči, kteří nás mají uvedené jako druhé v pořadí.

Náhradní termíny:
2. června 2021 (pro OBA PRVNÍ termíny) a 3. června 2021 (pro OBA DRUHÉ termíny).

Na mailové adresy zákonných zástupců dorazí tento informační mail během tohoto týdne. Jedná se také o kontrolu spojení pro budoucí zaslání pozvánky k přijímacím zkouškám a případné další informace. Pokud jej do konce týdne neobdržíte, ozvěte se prosím co nejdříve na adresu . Děkujeme za pochopení.

Ing. Olga Matějková, ředitelka školy


Další informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz.

Přípravné kurzy budou probíhat ve středu - od 3. února 2020 do 7. dubna 2021 (více informací zde).

Podrobnější informace k přijímacímu řízení (legislativa, organizace a průběh, termíny, vyplnění přihlášky, zápisový lístek...) najdete v prezentaci zde

Termíny a podrobnější informace budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici.


Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého studia (60 žáků z 9. tříd) - jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým a dvě třídy osmiletého studia (60 žáků z 5. tříd) - opět jedna se všeobecným zaměřením a jedna se zaměřením jazykovým.

Forma vzdělávání: denní

Studijní obor Ukončení studia  Počet přijímaných
Čtyřleté studium
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Maturita 
4 roky
30
Gymnázium - 79-41-K/41 - ŠVP
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
4 roky
30
Osmileté studium
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
8 let
30
Gymnázium - 79-41-K/81 - ŠVP
„Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
Maturita
8 let
30

 ŠVP = školní vzdělávací program

Nabízené kombinace cizích jazyků

- ve školním vzdělávacím programu „Jazykovým vzděláním proti průměrnosti“
  (1. A a prima A) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk

- ve školním vzdělávacím programu „Všestranným vzděláním proti průměrnosti“
  (1. B a prima B) 
- jazyk hlavní a další cizí jazyk

  • anglický jazyk - německý jazyk
  • anglický jazyk - francouzský jazyk
  • anglický jazyk - ruský jazyk
  • německý jazyk - anglický jazyk