12.jpg
 Jméno Zkratka E-mail Kabinet Aprobace
Babčaníková Monika, Mgr. Bab 204 Aj - Dě
Benešová Jaromíra, Mgr. Beš S20 Vv
Benešová Lenka, Mgr. Ben MD Ma - Fy - Dg
Boříková Barbora, Mgr. Boř 204 Aj - Dě
Brichtová Jana, Mgr. Per 128 Ma - Ch
Cón Petr, Mgr. Cón 310 Ivt - Ze
Čermáková Lenka, Mgr. Čer 204 Čj - Aj
Davídková Bohumila, Mgr. Dav 306 Čj - Nj
Drahokoupilová Jitka, Mgr. Dra P15 Bi - Ch
Eretová Jana, Mgr. Ere 113 Čj - Aj
Fleischerová Marie, Mgr. Fle 306 Čj - Nj
Haasová Michala, Mgr. Haa 204 Aj - Nj
Hájková Ivana, Mgr. Háj 211 Čj - Zsv
Pěnková Markéta, Mgr. Hla 211 Ze - Ivt - Vv
Horská Dagmar, Mgr. Hor 224 Bi - Ch
Hošek Jaroslav, Ing. Hoš 310 Ivt
Hrušková Šárka, Mgr. Hru 122 Nj - Dě
Chaloupková Jolana Cha 207 Hv
Jindřichová Petra, Mgr. Jin 204 Aj
Kajanová Jana, Mgr. Kaj MD Aj - Nj
Kloudová Ilona, Mgr. Klo P15 Bi - Ze
Kohout Jiří, Mgr., Ph.D. Koh P05 Ma - Fy
Komprdová Petra, Mgr. Kmp P04 Ma - Fy
Korčáková Monika, Mgr. Kor 224 Ma - Bi
Koza Petr, Mgr. Koz P05 Ma - Fy
Kuchtová Kateřina, Mgr. Kuc P27 Čj - Fj
Kutná Jana, Mgr. Kut 211 Čj - Zsv
Lewis Zachary Noble Lew 204 lektor Aj
Lisková Zdeňka, PaedDr. Lis 324 Čj - Dě
Machová Eva, Mgr. Mac MD Bi - Ch
Majerová Eva, Mgr. Maj MD Nj - Dě
Martínková Simona, Ing. Mar 310 Ivt
Matějková Olga, Ing. Mat 107 Ek
Mervartová Blanka, Mgr. Mer 203 Čj - Dě
Míšková Jana, Mgr. Míš 209 Čj - Nj
Nováková Vlasta, Mgr. Nov 128 Ma - Fy
Packanová Dana, Mgr. Pac 324 právo
Páník Jaromír, Mgr. Pán 224 Bi - Tv
Pavlíček Tomáš, Mgr. Pav S07 Ze - Tv
Provodová Eva, Mgr. Pro S07 Tv - Zsv
Puda Petr, Mgr. Pud 207 Hv - Nj
Pytel Jan, Mgr. Pyt 204 Čj - Aj
Randa Miroslav, RNDr. Ran P27 Fy - Ma
Řeháčková Andrea, Mgr. Řeh P09 Čj - Dě
Schořová Ivona, Mgr. Sch 207 Ma - Ek
Skočný Radim, Mgr. Sko 108 Nj - Dě
Stoček Štěpán, Mgr. Sto P09 Tv - Psy
Sýkorová Jiřina, Mgr. Sýk 128 Bi - Ch
Šedivá Ladislava, Mgr. Šed 224 Bi - Tv
Šobrová Jitka, Mgr. Šob 306 Nj - Rj
Štejrová Ivana, Mgr. Šte P04 Ma - Fy
Štěpánková Chen Pei-ying, B.A. et M.A. Che 113 lektorka Aj, čínštiny
Štumpfová Petra, Mgr. Štm P05 Ma - Fy
Šturmová Barbora, Mgr. Štu S07 Tv
Švarc Ondřej, Bc. Šva 209 Nj - Dě
Tesař Petr, Mgr. Tes P09 Čj - Zsv
Termaht Ute Ute 209 lektorka Nj
Tolletová Jana, PhDr. Tol 113 Čj - Aj
Tomášková Radka, Bc. Tom 209 Nj - Hv
Vachovcová Marta, Mgr. Vac 204 Aj
Vastl Zbyněk, Mgr. Vas 108 Ma - Fy
Veselá Klára, Mgr. Ves S20 Vv
Wagnerová Eva, Mgr. Wag 209 Nj
Walterová Martina, Mgr. Wal 324 Nj - Dě
Wintrová Olga, Mgr. Win 128 Ma - Ch

 

Čj - český jazyk Dě - dějepis
Aj - anglický jazyk Ze - zeměpis
Nj - německý jazyk Zsv - základy společenských věd
Fj - francouzský jazyk Ivt - informatika a výp. technika
Rj - ruský jazyk Vv - výtvarná výchova
Ma - matematika Hv - hudební výchova
Fy - fyzika Tv - tělesná výchova
Ch - chemie Dg - deskriptivní geometrie
Bi - biologie Ek - ekonomické předměty
MD - mateřská dovolená