10.jpg

Image

 


Masarykovo gymnázium v Plzni zpracovává výukové materiály v rámci šablony III/2 (DUM) a V/2 (PUM).
Tyto výukové materiály vám budou na požádání bezplatně zaslány příslušným zhotovitelem.

Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace

Předmět   Ročník(y) Téma Autor
matematika sekunda  Trojúhelníky a čtyřúhelníky Mgr. Brichtová
matematika 2. ročník, sexta  Funkce  Mgr. Brichtová
matematika 4. ročník, oktáva  Výrazy, rovnice, nerovnice, funkce, planimetrie  RNDr. Grohmannová
matematika 4. ročník, oktáva  Goniometrie, stereometrie, kombinatorika, pravděpodobnost  RNDr. Grohmannová
matematika 4. ročník, oktáva  Analytická geometrie, posloupnosti, komplexní čísla  RNDr. Grohmannová
matematika 1. ročník  Planimetrie Mgr. Komprdová
matematika 2. ročník  Funkce I. + Funkce II. Mgr. Komprdová

Vzdělávací oblast - Člověk a příroda

Předmět   Ročník(y) Téma Autor
 fyzika  sekunda  Síla a její účinky  Mgr. Komprdová
fyzika tercie  Práce a energie Mgr. Komprdová
fyzika 4. ročník  Optika Mgr. Komprdová
fyzika 1. ročník
kvarta, kvinta
 Mechanika v teorii a úlohách  RNDr. Soukup
fyzika 2. ročník, kvinta  Molekulová fyzika v teorii a úlohách  RNDr. Soukup
fyzika prima  Základní poznatky z fyziky Mgr. Štejrová
Předmět   Ročník(y) Téma Autor
chemie

tercie
3. ročník, septima

 Chemie kolem nás  Mgr. Brichtová
 chemie,
bi-ch cvičení
 tercie
1. ročník, kvinta
3. ročník, septima
seminář z biologie
 Přírodní látky  Mgr. Horská
chemie 1. roční, kvarta  Základní prvky v otázkách a úlohách RNDr. Soukup
chemie 2. ročník, kvinta  Přechodné prvky v otázkách a úlohách a sloučenin RNDr. Soukup
Předmět   Ročník(y) Téma Autor
biologie prima
1. ročník, kvinta
seminář z biologie
 Rostlinná pletiva a fyziologie rostlin Mgr. Drahokoupilová
biologie sekunda
2. ročník, sexta
 Bezobratlí Mgr. Drahokoupilová
biologie 4. ročník, oktáva
seminář z biologie
 Genetika Mgr. Drahokoupilova
biologie kvarta, 1. ročník
4. ročník, oktáva
seminář z biologie
 Rozšíření živočichů Mgr. Holubová
 biologie  2. ročník, sexta  Bezobratlí  Mgr. Horská
biologie 2. ročník, sexta  Zoologie Mgr. Horská
biologie 4. ročník, oktáva
seminář z biologie
 Geologie a mineralogie Mgr. Kloudová
biologie prima
2. ročník, sexta
 Bezobratlí Mgr. Kloudová
biologie prima
2. ročník, sexta
seminář z biologie
 Genetika Mgr. Kloudová
biologie prima
1. ročník, kvinta
 Anatomie a systém rostlin Mgr. Korčáková
biologie sekunda
2. ročník, sexta
 Bezobratlí Mgr. Korčáková
biologie kvarta, 2. ročník
přírodověd. sem.
sem. z ekologie
 Ekologie Mgr. Korčáková
 biologie  sekunda
2. ročník, sexta
 Bezobratlí  Mgr. Páník
biologie sekunda
2. ročník, sexta
 Zoologie Mgr. Páník
biologie tercie, 3. ročník  Člověk Mgr. Páník
biologie prima
1. ročník, kvinta
 Anatomie a systém rostlin  Mgr. Šedivá
biologie prima
2. ročník, sexta
seminář z biologie
 Obratlovci Mgr. Šedivá
biologie sekunda
2. ročník, sexta
 Bezobratlí Mgr. Šedivá
biologie sekunda
2. ročník, sexta
 Zoologie Mgr. Šedivá
Předmět   Ročník(y) Téma Autor
geografie tercie
kvinta, 2. ročník
sexta, 3. ročník
sem. ze zeměpisu
 Regionální geografie Mgr. Kloudová
geografie prima
kvarta, 1. ročník
sem. ze zeměpisu
 Zeměpisná poloha, Vznik a vývoj Země,
Zoogeografické oblasti
Mgr. Holubová
geografie kvarta, 2. ročník
sexta, 3. ročník
 Regionální geografie Mgr. Fencl

Vzdělávací oblast - Informatika a informační a komunikační technologie

Předmět   Ročník(y) Téma Autor
informatika
a výpočetní technika
  2. ročník
seminář z programování
 Algoritmizace a programování  Mgr. Cón
informatika
a výpočetní technika
kvarta, sexta
1. a 2. ročník
seminář z IVT
 Tabulky v kancelářských aplikacích  Mgr. Cón
informatika
a výpočetní technika
kvinta, 2. ročník
seminář z IVT
 Vektorová pčítačová grafika Ing. Hošek
informatika
a výpočetní technika
prima, tercie, kvarta
kvinta, 1. ročník
sexta, 2. ročník
seminář z IVT
 Počítačová grafika - bitmapová a vektorová  Ing. Martínková
informatika
a výpočetní technika
prima, tercie, kvarta
kvinta, 1. ročník
sexta, 2. ročník
seminář z IVT
 Komplexní zpracování textových dokumentů  Ing. Martínková
informatika
a výpočetní technika
prima, tercie, kvarta
kvinta, 1. ročník
sexta, 2. ročník
seminář z IVT
 Hrátky v textovém editoru  Ing. Martínková

Vzdělávací oblast - Umění a kultura

Předmět Ročník(y) Téma Autor
výtvarná výchova prima-sexta
1. ročník, 2. ročník
 Umění, svět a my  Mgr. Lindová
výtvarná výchova prima-sexta
1. ročník, 2. ročník
 Umění, svět a my  Mgr. Zichová

Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace

Předmět Ročník(y) Téma Autor
český jazyk
a literatura
prima-oktáva
1. ročník - 4. ročník

Mluvnice,
slohové útvary,
literatura,
film

Mgr. Davídková,
Mgr. Hájková,
PaedDr. Hirschová,
Mgr. Kolář,
Mgr.Kuchtová,
Mgr. Kutná,
Mgr. Mervartová,
PhDr. Popelová,
Mgr. Řeháčková,
Mgr. Tesař,